είσαι επιτυχημένος ή ευήμερος;

η ολιστική προσέγγιση στην επιτυχία και στην ευημερία

Σήμερα η επιτυχία και η ευημερία του ατόμου περνά μέσα από μια νέα κοσμοαντίληψη, μια νέα θεώρηση και επαναπροσαρμογή του "είναι¨ του ατόμου τόσο σε ατομικό όσο και σε επιχειρηματικό επίπεδο. Ανθρωπος καιι επιχείρηση βρίσκονται σε μια νέα αναθεωρημένη σχέση ζωής και δημιουργίας που αφήνει τον αντίκτυπό της σε κάθε πτυχή της ζωής, υλικό και άυλο. Στην Rodovitis Consulting & Mentoring εφαρμόζουμε την συμβουλευτική υποστήριξη των επιχειρήσεων μέσα από την ανθρωποκεντρική προσέγγιση για τον επιχειρηματία και τον εργαζόμενο, έτσι ώστε το τελικό αποτέλεσμα να είναι ανταγωνιστικό, βιώσιμο και ευήμερο για την επιχείρηση και την κοινωνία.

Βρισκόμαστε στο σήμερα, 2022 και ζούμε πλέον ιστορικές στιγμές. Η κοινωνία μας αλλάζει, η ζωή μας αλλάζει, το περιβάλλον μας αλλάζει. Ο πλανήτης μας μιλάει, το ίδιο και το περιβάλλον. Μιλάει και μας λέει πολλά. Είμαστε όμως σε θέση να τα καταλάβουμε, να τα κατανοήσουμε; Βιώνουμε μία νέα πραγματικότητα, με την υγεία και τη ευημερία μας να’ ναι περισσότερο από ποτέ στο προσκήνιο. Η επιβίωση πλέον είναι σε πλήρη προτεραιότητα για τον σημερινό άνθρωπο, ως εργαζόμενο και ως καταναλωτή.

Εσύ, ως είσαι επιτυχημένος επιχειρηματίας, καλλιτέχνης, επιστήμονας, vip, έχεις κάνει τα πάντα και είσαι τελικά καθόλα επιτυχημένος. Γνωρίζεις πως έχεις ¨φθάσει¨ παντού αλλά δεν γνωρίζεις για το μετά και το πως της ζωής σου και της καριέρας σου. Κάτι συμβαίνει και δεν έχεις τη ζωή που θα ήθελες, κάτι σου λείπει. Ισως το συναίσθημά σου να σε ¨κυνηγά¨ και να σου ρίχνει ¨σκιές¨ ενοχής και αμφιβολίας. Αναρωτήθηκες γιατί; Γιατί η επιτυχία τελικά δεν αρκεί για την ευημερία και την ευτυχία του ανθρώπου. Η πορεία του ανθρώπου στη ζωή του περνά από την ταυτότητά του, την δράση του, την επιχείρησή του, το έργο του, την αγάπη του σε αυτό που κάνει. Και κυρίως στην εξέλιξη και στην βιωσιμότητα όλων των παραπάνω διαχρονικά.

Dr. Δημήτρης Ροδοβίτης Οικονομολόγος Ph.D. ΜΒΑ, 
Σύμβουλος Conscious  Business Ethics & Human Resources Management
Ο Δημήτρης Ροδοβίτης είναι Οικονομολόγος (Ph.D. M.Msc. ΜΒΑ), Σύμβουλος Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού & ESG και Sedona Metaphysical Practitioner (USA). Είναι κάτοχος:
 • Διδακτορικού (Ph.D.) in Conscious Business Ethics του Πανεπιστημίου Sedona - USA, 
 • Master of Metaphysical Science M.Msc., (University of Sedona - USA), 
 • Master in Business Administration MBA, (University of Sheffield - UK), 
 • Bachelor of Metaphysical Science, (University of Sedona - USA) 
 • πτυχιούχος Οικονομικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.).
Διετέλεσε Γενικός Διευθυντής Αναπτυξιακής Εταιρείας Νομού Ημαθίας, σύμβουλος επιχειρήσεων και εκπαιδευτής Ανθρώπινου Δυναμικού, καθηγητής ΙΕΚ, ΚΕΚ, αρθρογράφος και επιστημονικός συνεργάτης στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.
Από το 2010 δραστηριοποιείται ως Σύμβουλος Επιχειρήσεων και Business & Life Coach (Αυτογνωσία & Προσωπική Ανάπτυξη, Human Resource Management, Project Management), στην Ελλάδα και στο εξωτερικό με δραστηριότητες του περιλαμβάνουν, οργάνωση σεμιναρίων, ατομικών και ομαδικών συνεδριών καθώς και προγραμμάτων Environment Sosial Goverment.

Σχετικά image
Σήμερα η επιχειρηματική κοινότητα έχει αποδεχθεί ότι πέραν των χρηματοοικονομικών κεφαλαίων, πρέπει να λαμβάνει υπόψιν, να μετρά και να διαχειρίζεται επιμελώς το ανθρώπινο, φυσικό και κοινωνικό κεφάλαιο. Και είναι πλέον αποδεκτό ότι η βιώσιμη ανάπτυξη των επιχειρήσεων μπορεί να επιτευχθεί μόνο εάν και το ευρύτερο περιβάλλον και η κοινωνία ευδοκιμεί και ευημερεί.

Τα κριτήρια Environmental-Social-Governance (ESG) είναι σύστημα μέτρησης της κατάστασης και της στάσης της επιχείρησης σε θέματα περιβάλλοντος, ανθρωπίνων σχέσεων και εταιρικής διακυβέρνησης. Αποτελούν πρότυπα μέτρησης της επιχείρησης που λαμβάνονται καθοριστικά υπόψιν στην επιλογή επενδυτικών τοποθετήσεων από επενδυτικούς και χρηματοδοτικούς φορείς.
Ειδικότερα τα κριτήρια ESG αφορούν :
 1. σε περιβαλλοντικά κριτήρια τα οποία εξετάζουν τον τρόπο με τον οποίο η επιχείρηση ενεργεί ως διαχειριστής του φυσικού περιβάλλοντος, κατά πόσο σέβεται το περιβάλλον, τι περιβαλλοντικό αποτύπωμα έχει, (εκλύσεις CO2), πόσο μολύνει αέρα-νερό, τι  ενεργειακή αποδοτικότητα κατέχει κ.α.
 2. στα κοινωνικά κριτήρια τα οποία εξετάζουν πώς η επιχείρηση διαχειρίζεται τις σχέσεις με τους εργαζόμενους, τους προμηθευτές, τους πελάτες και τις κοινότητες στις οποίες δραστηριοποιείται, (ζητήματα κοινωνικού χαρακτήρα όπως εργασιακά και ανθρώπινα δικαιώματα, δικαιώματα των ζώων, προστασία των καταναλωτών, υγεία και ασφάλιση εργαζομένων, ισότητα των φύλων, booling, haracment κλπ),
 3. σε κριτήρια εταιρικής διακυβέρνησης τα οποία εξετάζουν θέματα ηγεσίας της επιχείρησης, την επιχειρηματική της ηθική, τις αμοιβές των εκτελεστικών στελεχών, τις εργασιακές σχέσεις των επιπέδων διοίκησης, τους εσωτερικούς ελέγχους, τη διαφάνεια, τη διαφθορά και τα δικαιώματα των μετόχων.

Σήμερα τα κριτήρια ESG αποτελούν όλο και πιο δημοφιλή τρόπο για τους επενδυτές να αξιολογούν τις εταιρείες στις οποίες αποσκοπούν να επενδύσουν. Βοηθούν πλέον τους επενδυτές να αποφεύγουν επιχειρήσεις και εταιρίες οι οποίες ενδέχεται να δημιουργούν μεγαλύτερο οικονομικό κίνδυνο λόγω των περιβαλλοντικών ή άλλων πρακτικών που εφαρμόζουν.
Η επενδυτική φιλοσοφία ESG υιοθετείται τόσο από τους επενδυτές, που λόγω των αξιών τους, επιθυμούν να συμβάλλουν στη βιώσιμη ανάπτυξη με την επενδυτική τους συμπεριφορά όσο και από τους διαχειριστές Κεφαλαίων οι οποίοι πλέον επιλέγουν επενδυτικά σχήματα που συμβάλλουν στη βιωσιμότητα και πληρούν τις προδιαγραφές των κριτηρίων ESG.

Τα οφέλη συμμόρφωσης με τα κριτήρια ESG είναι :
 • βελτιωµένη πρόσβαση σε χρηματοδοτικές πηγές,
 • συµµόρφωση µε τις κανονιστικές αλλαγές της Ευρωπαϊκής Ενωσης και της εγχώριας εθνικής πολιτικής,
 • ενίσχυση και ανάπτυξης της εταιρικής επίδοσης της επιχείρησης,
 • ενίσχυση της εταιρικής φήµης και των συνεργασιών της επιχείρησης,
 • ενίσχυση του prestige στην καταναλωτική πίστη της επιχείρησης,
 • βελτίωση του branding προϊόντων και υπηρεσιών της επιχείρησης,
 • επενδυτική συνάφεια και αυξημένη ανταγωνιστικότητα και βιωσιμότητα της επιχείρησης .
Τα σημεία κλειδιά για μια ουσιαστική, ολοκληρωμένη και επιτυχή εφαρμογή των κριτηρίων ESG είναι :
 • η εταιρική επίγνωση και αυτογνωσία της ηγεσίας της επιχείρησης,
 • η συνεργασία με ειδικό τεχνοκράτη σύμβουλο στο Ethics Conscious Business (ECB),
 • η Ολιστική εφαρμογή του ¨Επιχειρείν¨ στην επιχείρηση σε επίπεδο χρόνου και επιπέδου δράσης,
 • ο μακροπρόθεσμος σχεδιασμός αποδοτικότητας των κεφαλαίων και των επενδυτικών σχεδίων της επιχείρησης.
Στην Rodovitis Consulting & Mentoring εφαρμόζουμε την συμβουλευτική υποστήριξη των επιχειρήσεων σε κριτήρια ESG μέσα από την ανθρωποκεντρική προσέγγιση της παραγωγής κέρδους για τον επιχειρηματία και την επιχείρηση έτσι ώστε το τελικό αποτέλεσμα να είναι ανταγωνιστικό, βιώσιμο και ευήμερο για την επιχείρηση και την κοινωνία.

Η παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης γίνεται μέσω :
 1. διάγνωσης της επιχειρηματικής και επιχειρησιακής κατάστασης της επιχείρησης,
 2. ανάλυση και σύνθεση business plan by objective (ESG),
 3. εφαρμογή και παρακολούθηση επιλεγμένου σχεδίου δράσης,
 4. έλεγχος και mentoring των στόχων δράσης ESG.
Σκοπός της Rodovitis Consulting & Mentoring είναι η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στην επιχείρηση για επίτευξη και διατήρηση επιχειρηματικού κέρδους και αποδόσεις κεφαλαίων στη βάση του σεβασμού του ανθρώπινης παρουσίας και δράσης στο σήμερα.
Συμβουλευτική σε Environmental-Social-Governance (ESG) image
Στο VIP Professional Business & Life Coaching-Mentoring έχουμε μια άλλη προσέγγιση, εναλλακτική και ολιστική της φυσικής μας παρουσίας :
 1. δημιουργούμε ένα νέο τρόπο ζωής, μια νέα αντίληψη, μια άλλη επίγνωση των πραγμάτων και άλλη ατομική και επιχειρηματική  αυτογνωσία. Γιατί γνωρίζουμε πλέον, και επιστημονικά, ότι η τελική επιτυχία και ευημερία στη ζωή του ανθρώπου έρχεται από τη λειτουργία και ολοκλήρωση της σκέψης και της δράσης του ανθρώπου ως άτομο και επιχείρηση μέσα από την Ενεργειακή Ψυχολογία και την Βιονομία της ζωής. 
 2. επιτυγχάνουμε ένα νέο ξεκίνημα, μια νέα κοσμοαντίληψη με σκοπό αυτό που έκανες τόσα χρόνια με κόστος ζωής και εργασίας να γίνει βιώσιμο και παραγωγικό για την πραγματική σου φύση και οντότητα στο σήμερα, στη νέα εποχή που ξεκίνησε να διαμορφώνεται. Για μια ριζική και ουσιαστική αλλαγή στη ζωή σου και στην επιχείρησή σου. Για μια αλλαγή που θα σε αναγεννήσει και θα σου δώσει ευημερία και μακροβιότητα. 
Γιατί αυτό που έχει σημασία σήμερα για τον άνθρωπο και την δράση του είναι η εξέλιξη της ολοκλήρωσης της φυσικής παρουσίας στον πλανήτη με όρους αγάπης και προσφοράς.

Το VIP Professional Business & Life Coaching-Mentoring, απευθύνεται σε:
 • ανθρώπους που έχουν την οικονομική δυνατότητα να συστήσουν και να αναπτύξουν μια επιχείρηση, ένα έργο, ένα εγχείρημα με κοινωνικοοικονομικές προοπτικές και επιθυμούν μια βιώσιμη και μακροχρόνια απόδοση των κεφαλαίων τους,
 • επιχειρηματίες ήδη επιτυχημένους και καταξιωμένους οι οποίοι επιθυμούν να επεκτείνουν και να διαφοροποιήσουν το επιχειρηματικό τους αποτύπωμα στο σήμερα του επιχειρηματικού κόσμου και στο άμεσο μέλλον του,
 • επιχειρηματίες οι οποίοι έχουν ¨κλείσει¨ τον κύκλο τους και επιθυμούν μια "απόσυρση¨ με θετικές εξελίξεις από την νέα γενιά αλλά και μια συνέχεια και εξέλιξη της παρουσίας τους στην σημερινή κοινωνία και επιχειρηματικότητα,  
 • επώνυμους επαγγελματίες που επιθυμούν να αναπτύξουν την δημιουργικότητά τους σε νέους τομείς ή να διαφοροποιήσουν την ήδη επιτυχημένη πορεία τους,
 • επώνυμους επαγγελματίες και επιχειρηματίες που αναζητούν απλά την ολοκλήρωση μέσα από ένα νέο νόημα ή αποστολή στη ζωή τους ολοκληρώνοντας έτσι την προσωπικότητά τους και την προσφορά τους.
Το VIP Professional Business & Life Coaching-Mentoring είναι ένας συνδυασμός συμβουλευτικής και υποκίνησης για προσωπική, επιχειρηματική και κοινωνική εξέλιξη και ανάπτυξη σύμφωνα με τα νέα δεδομένα της κοινωνίας, της επιχειρηματικότητας, (προδιαγραφές ESG). Η παροχή υπηρεσιών γίνεται με προσωπικές συνεδρίες, εκπαίδευση και παρακολούθηση της πορείας του VIP ατόμου και της επιχείρησής του σε χρονικό ορίζοντα και πλάνο δραστηριότητας έτσι ώστε η επιτυχία της επιχειρηματικής (ή της επαγγελματικής) δραστηριότητας να είναι συμβατή και ευήμερη με τον ίδιο τον επιχειρηματία (η το VIP άτομο).

Τα άμεσα οφέλη του VIP Professional Business & Life Coaching-Mentoring εκτείνονται τόσο στην προσωπικότητα του επιχειρηματία όσο και στην επιχείρησή του. Πλέον με την διάγνωση της προσωπικότητας και του επιχειρηματικού προφίλ του επιχειρηματία και την εξατομικευμένη συμβουλευτική υποστήριξη, επιτυγχάνεται ο συντονισμός του προφίλ του επιχειρηματία-επιχείρησης έτσι ώστε να καταστήσουμε την δυαδική σχέση πιο ανταγωνιστική, βιώσιμη και ευήμερη και για τους δύο.
VIP Professional Business & Life Coaching-Mentoring image

Συνειδητή Επιχειρηματικότητα

Συνειδητή Επιχειρηματικότητα (Conscious Business), σημαίνει επιτυχία και ευημερία στην επιχείρηση μέσα από την αυτογνωσία του επιχειρηματία και των εργαζομένων.

Μάθε Περισσότερα
 • Δελφών 89, Γλυφάδα 165 61, Ελλάδα