ΔιαχειριΣη επενδυτικων σχεδιων (Investment MANAGEMENT) image
Είμαστε σε μια εποχή που ο κόσμος των επιχειρήσεων αποτελεί μια δελεαστική επιλογή δράσης για τον κάθε δυναμικό άνθρωπο με όνειρα και στόχους. Είμαστε σε μια κοινωνία με πληθώρα πληροφοριών και συνεργατών για να υλοποιήσουμε ότι σχέδιο θέλουμε. Όμως πως μπορούμε να είμαστε σίγουροι για την επιτυχία του σχεδίου μας; Πως μπορούμε να ελαχιστοποιήσουμε το επιχειρηματικό ρίσκο; πως μπορούμε να διασφαλίσουμε την επιτυχία και πόσο μπορούμε να διαχειριστούμε την επιτυχία, την μεγέθυνση αλλά και την διατήρηση της επιτυχίας;

Σήμερα η επιχειρηματική ανάπτυξη για να έχει επιτυχία απαιτεί επιχειρηματική τεχνογνωσία στον σχεδιασμό και στην εκτέλεσή της. Τα κεφάλαια, η ανθρώπινη εργασία και οι επιχειρησιακές σχέσεις με δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς είναι καθοριστικοί παράγοντες επιτυχία και βιωσιμότητας. Ο κόσμος των επιχειρήσεων χρειάζεται πρακτική και ουσιαστική γνώση και εμπειρία έτσι που να μπορεί ο επιχειρηματίας να προχωρήσει και να αναπτύξει την επιχειρηματική σου δραστηριότητα.

Στην rodovitis consulting μέσα από την 25χρονη εμπειρία και τεχνογνωσία στη διοίκηση επιχειρήσεων, στο δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα, είμαστε σε θέση παρέχουμε συμβουλευτική υποστήριξη στον σχεδιασμό, υλοποίηση, έλεγχο και αξιολόγηση επενδυτικών σχεδίων επιχειρήσεων. Είτε πρόκειται για επενδυτικό σχέδιο με εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους (ΕΣΠΑ), είτε πρόκειται για ίδια χρηματοδότηση, είτε πρόκειται για δανειακή χρηματοδότηση είμαστε εδώ για να αναπτύξουμε με γνώση, αξιοπιστία την επιχείρησή σου αλλά και την εξέλιξή σου ως επιχειρηματία.

Ειδικότερα παρέχεται συμβουλευτική και καθοδήγηση (coaching):
  • στον σχεδιασμό επενδυτικών προτάσεων, αναπτυξιακών σχεδίων και επιχειρηματικών πλάνων,
  • στην κοστολόγηση προϊόντων και υπηρεσιών για βελτίωση του περιθωρίου κέρδους και αύξηση της ανταγωνιστικότητας της επιχείρησης,
  • στην εκτέλεση, εφαρμογή, έλεγχο και αξιολόγηση επενδυτικών σχεδίων,   
  • στην οργάνωση και διοίκηση επιχειρησιακών προγραμμάτων,
  • στη διαχείριση (financing) ευρωπαϊκών προγραμμάτων και σχεδίων ανάπτυξης.
Μια αρχική επικοινωνία για ενημέρωση και πληροφόρηση σε θέματα που απασχολούν την επιχείρησή σου θα μπορούσε να σε βοηθήσει να βρεις λύση στο πρόβλημα ή πρόκληση που μπορεί να αντιμετωπίζει η επιχείρησή σου, κάνοντας την πιο ανταγωνιστική και επιτυχή στους στόχους της.