ΣχετικάΣήμερα, περισσότερο από ποτέ, γνωρίζουμε το ρόλο και την σημασία που έχει στη προσωπική και επαγγελματική ζωή μας η διάθεσή μας, τα συναισθήματά μας, η σκέψη μας. 

Μέσα από την μακρόχρονη εμπειρία στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, στην Ανάπτυξη του Ανθρώπινου Δυναμικού, στο χώρο του coaching αλλά και στην Ενεργειακή Ψυχολογία, δημιουργήσαμε ένα πρωτοποριακό μοντέλο ελέγχου και διαχείρισης της ψυχολογικής κατάστασης και υγείας του ανθρώπου με βάση την Ενεργειακή Ψυχολογία, το Aura Bioenergy System (ABS). 

Με το Aura Bioenergy System είμαστε σε θέση να,

- ανακαλύψουμε τα θετικά και τα αρνητικά χαρακτηριστικά μας, αξιοποιώντας τα πρώτα και διαχειρίζοντας τα δεύτερα προς όφελος της ευημερίας μας και της υγείας μας, 

- να αυξήσουμε την παραγωγικότητα των εργαζομένων και να έχουμε επαγγελματική επιτυχία,

- να βοηθήσουμε την επιχείρηση και τους εργαζόμενους όλων των επιπέδων να δείξουν τον καλύτερο εαυτό τους και να έχουν  προσωπική ευημερία και ευεξία,

- να διαγνώσουμε το επιχειρηματικό και εργασιακό προφίλ της επιχείρησης μέσα από την έρευνα και ανάλυση της ψυχολογίας και της συμπεριφοράς των εργαζομένων και να, προτείνουμε λύσεις που βασίζονται στο υποκειμενικό προφίλ του επιχειρηματία και εναρμονίζονται με το προφίλ επιχειρηματικότητας του έτσι ώστε να υπάρχει πλήρης αξιοποίηση των προσωπικών του δυνατοτήτων, να εφαρμόσουμε τεχνικές για την επίτευξη του ιδανικού κλίματος εργασίας με στόχο την μείωση του εργασιακού στρες στο χώρο εργασίας, την αύξηση της παραγωγικότητας των εργαζομένων αλλά και την αύξηση της ευεξίας των εργαζομένων. 


Το ABS στοχεύει στην, 

- αποδοτικότερη και αποτελεσματικότερη εργασία στην επιχείρηση από ιδιοκτήτες και εργαζομένους με βάση την ορθολογική και αντικειμενική διοίκηση του προσωπικού,

- αύξηση της επιτυχίας των επαγγελματικών αλλά και των προσωπικών στόχων του επιχειρηματία και των στελεχών της επιχείρησης έχοντας ταυτόχρονα και μια καλή ποιότητα ζωής. 


Το Aura Bioenergy System παρέχει υπηρεσίες που περιλαμβάνουν, οργάνωση διαλέξεων, ατομικών συνεδριών, σεμιναρίων καθώς και προγραμμάτων antistress-αποτοξίνωσης για ενεργειακή αποκατάσταση και ευεξία, ανάλογα των διαγνωστικών αναγκών και των απαιτήσεων της επιχείρησης.


Βιογραφικό Σημείωμα : Ο Δημήτρης Ροδοβίτης Οικονομολόγος ΜΒΑ, Σύμβουλος Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, είναι πτυχιούχος Οικονομικής των Επιχειρήσεων του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ), κάτοχος Master on Business Administration (MBA), University of Linkoln U.K. και πτυχιούχος Μεταφυσικής Παραψυχολογίας του Sedona University. Διετέλεσε Γενικός Διευθυντής Αναπτυξιακής Εταιρείας Νομού Ημαθίας (1997-2010), σύμβουλος επιχειρήσεων και εκπαιδευτής ανθρώπινου δυναμικού στην Ελλάδα και Ιταλία, (1993-2004), Καθηγητής ΙΕΚ, ΚΕΚ, αρθρογράφος στον εθνικό τύπο, και επιστημονικός συνεργάτης στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Από το 2011 μέχρι σήμερα δραστηριοποιείται στο χώρο του business & life coaching σε Βέλγιο, Ολλανδία, Ελλάδα και Κύπρο με δραστηριότητες του περιλαμβάνουν, οργάνωση διαλέξεων, ατομικών συνεδριών, σεμιναρίων καθώς και προγραμμάτων antistress-αποτοξίνωσης για ενεργειακή αποκατάσταση και ευεξία.

Δημήτρης Ροδοβίτης
Οικονομολόγος  MBA 

Human Resources Management & Coaching

Greece        :   Πυθαγόρα 2, Πειραιάς 18533

Βelgium      :   Goirislaan 12 Leopoldsburg, 12010
Cyprus        :   Alexander Ipsilantou 3, Tersefanou 7562 

                        email : rododim@gmail.com
Σχετικά