Υπηρεσίες


Διάγνωση Ανθρώπινου Δυναμικού - Aura Bioenergy System (ABS)

Το Aura Bioenergy System (ABS) είναι σύστημα διάγνωσης και ανάλυσης των ηλεκτρομαγνητικών πεδίων των ενεργειακών κέντρων (tsakra) του ανθρώπου. Η Αύρα και τα Ενεργειακά Κέντρα του ανθρώπου αντικατοπρίζουν την συναισθηματική κατάσταση, το ψυχοσωματικό προφίλ, τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας, πλεονεκτήματα και πλεονεκτήματα καθώς και τα επίπεδα άγχους. Αποτελεί εργαλείο προσωπικής ανάπτυξης και ευεξίας προκειμένου ο άνθρωπος να αφυπνισθεί και να υιοθετήσει μια νέα αντίληψη και στάση ζωής σε νέα βάση και προοπτική.

Μάθε Περισσότερα