Στο VIP Professional Business & Life Coaching-Mentoring έχουμε μια άλλη προσέγγιση, εναλλακτική και ολιστική της φυσικής μας παρουσίας :
  1. δημιουργούμε ένα νέο τρόπο ζωής, μια νέα αντίληψη, μια άλλη επίγνωση των πραγμάτων και άλλη ατομική και επιχειρηματική  αυτογνωσία. Γιατί γνωρίζουμε πλέον, και επιστημονικά, ότι η τελική επιτυχία και ευημερία στη ζωή του ανθρώπου έρχεται από τη λειτουργία και ολοκλήρωση της σκέψης και της δράσης του ανθρώπου ως άτομο και επιχείρηση μέσα από την Ενεργειακή Ψυχολογία και την Βιονομία της ζωής. 
  2. επιτυγχάνουμε ένα νέο ξεκίνημα, μια νέα κοσμοαντίληψη με σκοπό αυτό που έκανες τόσα χρόνια με κόστος ζωής και εργασίας να γίνει βιώσιμο και παραγωγικό για την πραγματική σου φύση και οντότητα στο σήμερα, στη νέα εποχή που ξεκίνησε να διαμορφώνεται. Για μια ριζική και ουσιαστική αλλαγή στη ζωή σου και στην επιχείρησή σου. Για μια αλλαγή που θα σε αναγεννήσει και θα σου δώσει ευημερία και μακροβιότητα. 
Γιατί αυτό που έχει σημασία σήμερα για τον άνθρωπο και την δράση του είναι η εξέλιξη της ολοκλήρωσης της φυσικής παρουσίας στον πλανήτη με όρους αγάπης και προσφοράς.

Το VIP Professional Business & Life Coaching-Mentoring, απευθύνεται σε:
  • ανθρώπους που έχουν την οικονομική δυνατότητα να συστήσουν και να αναπτύξουν μια επιχείρηση, ένα έργο, ένα εγχείρημα με κοινωνικοοικονομικές προοπτικές και επιθυμούν μια βιώσιμη και μακροχρόνια απόδοση των κεφαλαίων τους,
  • επιχειρηματίες ήδη επιτυχημένους και καταξιωμένους οι οποίοι επιθυμούν να επεκτείνουν και να διαφοροποιήσουν το επιχειρηματικό τους αποτύπωμα στο σήμερα του επιχειρηματικού κόσμου και στο άμεσο μέλλον του,
  • επιχειρηματίες οι οποίοι έχουν ¨κλείσει¨ τον κύκλο τους και επιθυμούν μια "απόσυρση¨ με θετικές εξελίξεις από την νέα γενιά αλλά και μια συνέχεια και εξέλιξη της παρουσίας τους στην σημερινή κοινωνία και επιχειρηματικότητα,  
  • επώνυμους επαγγελματίες που επιθυμούν να αναπτύξουν την δημιουργικότητά τους σε νέους τομείς ή να διαφοροποιήσουν την ήδη επιτυχημένη πορεία τους,
  • επώνυμους επαγγελματίες και επιχειρηματίες που αναζητούν απλά την ολοκλήρωση μέσα από ένα νέο νόημα ή αποστολή στη ζωή τους ολοκληρώνοντας έτσι την προσωπικότητά τους και την προσφορά τους.
Το VIP Professional Business & Life Coaching-Mentoring είναι ένας συνδυασμός συμβουλευτικής και υποκίνησης για προσωπική, επιχειρηματική και κοινωνική εξέλιξη και ανάπτυξη σύμφωνα με τα νέα δεδομένα της κοινωνίας, της επιχειρηματικότητας, (προδιαγραφές ESG). Η παροχή υπηρεσιών γίνεται με προσωπικές συνεδρίες, εκπαίδευση και παρακολούθηση της πορείας του VIP ατόμου και της επιχείρησής του σε χρονικό ορίζοντα και πλάνο δραστηριότητας έτσι ώστε η επιτυχία της επιχειρηματικής (ή της επαγγελματικής) δραστηριότητας να είναι συμβατή και ευήμερη με τον ίδιο τον επιχειρηματία (η το VIP άτομο).

Τα άμεσα οφέλη του VIP Professional Business & Life Coaching-Mentoring εκτείνονται τόσο στην προσωπικότητα του επιχειρηματία όσο και στην επιχείρησή του. Πλέον με την διάγνωση της προσωπικότητας και του επιχειρηματικού προφίλ του επιχειρηματία και την εξατομικευμένη συμβουλευτική υποστήριξη, επιτυγχάνεται ο συντονισμός του προφίλ του επιχειρηματία-επιχείρησης έτσι ώστε να καταστήσουμε την δυαδική σχέση πιο ανταγωνιστική, βιώσιμη και ευήμερη και για τους δύο.
VIP Professional Business & Life Coaching-Mentoring  image